Aangepast lesrooster zondag 17 september

Op zondag geldt er een aangepast lesrooster i.vm. De Stilte Dag.

9:00 uur - Bikram Yoga

11:15 uur - Yin Yoga

De les van 17:00 uur vervalt.